Zásady ochrany osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány důvěryhodně. Ochrana osobních údajů e-shopu www.beautica.cz ​vychází z hlavních zásad Nařízení 2016/679 a souvisejících ustanovení
(GDPR). Nařízení je platné od 25. 5. 2018. V tomto dokumentu informujeme o všech podrobnostech ohledně ochrany osobních údajů v e-shopu.

Správcem osobních údajů je:
Beautica s.r.o.
IČO: 06573169
Dolní Hájek 77, Dolní Beřkovice 277 01
info@beautica.cz

Správce osobní údaje spravuje a určuje, za jakým účelem budou zpracovávány. Pokud chcete správce kontaktovat, učiňte tak na výše uvedené e-mailové adrese.

E-shop shromažďuje data v závislosti na povaze vztahu se subjektem údajů:
– Při návštěvě webových stránek jsou shromažďovány údaje obecné povahy (jako je například IP adresa, webové stránky, ze návštěvník přichází, stránky, které si na
e-shopu prohlíží, stejně jako datum a délka návštěvy), které slouží ke zkvalitnění obsahu webových stránek (k tomu slouží zejména soubory cookies – pro zakázání cookies lze provést příslušná nastavení v prohlížeči).
– Pro poskytování služeb a plnění vyplývající z kupní smlouvy a pro vedení účetnictví jsou zpracovávány údaje, které kupující sám poskytne v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, doručovací adresa, v případě právnických osob název firmy, sídlo, IČ a DIČ).

V případě uskutečnění objednávky je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem nabízení dalšího zboží či služeb z důvodu oprávněného zájmu po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito zásadami. S každou novou objednávkou začíná tato lhůta běžet opět od začátku.

Pro zajištění plnění z kupní smlouvy jsou předávány následující osobní údaje třetím stranám:
● Česka pošta s. p. – telefonní číslo a e-mailová adresa, aby mohl být kupující informován o stavu zásilky.

Pro zajištění zpracovatelských operací jsou předávány údaje těmto poskytovatelům:
● název e-mailového poskytovatele – e-mailová komunikace a newslettery
● Facebook – FB Pixel
● Google – Google Analytics

V souvislosti s ochranou osobních údajů má subjekt údajů:
● právo na informace o údajích, které správce zpracovává,
● právo na přístup ke svým osobním údajům,
● právo na opravu a doplnění v případě, že došlo ke změně v osobních údajích,
● právo na omezení zpracování,
● právo na výmaz.

Práva na výmaz se nelze dožadovat v případech, kdy je nutné uchovávat osobní údaje k objednávce z důvodu zákonných povinností – například pro evidenci daňových dokladů. Subjekt údajů se může se žádostí nebo stížností obrátit přímo na správce údajů, pokud mu tento nevyhoví, může podat podnět u dozorového úřadu.

V případě, že je subjekt údajů zákazníkem prodávajícího, může mu prodávající zasílat obchodní sdělení z důvodu oprávněného zájmu. Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odmítnout pomocí odkazu k odhlášení na konci každého obchodního sdělení, nebo na výše uvedené e-mailové adrese správce.